صنعت چاپ وتبلیغات

این چسبها براساس مصرف معمولا به صورت فوم یا چسبهای شیشه ای با کدهای مختلف قابل ارائه بوده وبرای چسباندن کلیشه وسایر مصارف مرتبط با این صنعت مورد استفاده قرار میگیرند.

چسب صنعتی پیشگام

 ch1 ch2 ch3 ch4 ch5 ch6