چسب هندلینگ

 

عرض 2.5 سانت این نوع چسب عموما در ایران برای باکسهای اب معدنی مورد استفاده قرار میگیرد ودر سایر کشورها عرضها وضخامتهای مختلف برای دستمال کاغذی ، نوشابه ،اب میوه وسایر بسته بند یهای حجیم جهت سهولت حمل مورد استفاده قرار می گیرند

 

 

handling1 handling2 handling3 handling4